فعال سازی برنامه

در نسخه جدید برنامه نیازی به فعال سازی دستی نیست.  فعال سازی برنامه در این نسخه از اپلیکیشن به صورت خودکار صورت می گیرد.

 

Cart