تیر 16, 1397

معرفی دیاگ همراه موبیکار در شماره ۸۲ هفته‌نامه «شنبه» ⠀

موبیکار سلامت ماشین شما را چک می‌کند!

هفته نامه شنبه در شماره 82 خود دیاگ همراه موبیکار را به عنوان استار آپی معرفی نمود که سلامت ماشین شما را چک می‌کند. این هفته نامه موبیکار را به عنوان یک دیاگ همراه کوچک معرفی نمود. با نصب دانگل موبیکار به پورت OBD (عیب یابی) خودرو و از طریق نصب یک اپلیکیشن بر روی گوشی های هوشمند امکان عیب یابی خودرو و بررسی وتحلیل کلیه ایسیوهای خودرو را برای دارنده موبیکار فراهم می آورد.

موبیکار صنعت بیمه ماشین را دگرگون می کند؟

به گفته این هفته نامه موبیکار می‌تواند صنعت بیمه خودرو را به طور کلی دگرگون سازد. موبیکار با دریافت اطلاعات از طریق ایسیو (کامپیوتر) خودرو امکان بررسی و تحلیل کامل خودرو را به صاحب خودرو و بیمه گزار  می دهد.

معرفی دیاگ همراه موبیکار در شماره ۸۲ هفته‌نامه «شنبه»

 

برای مشاهده متن اصلی خبر اینجا کلیک کنید

خلاصه
معرفی دیاگ همراه موبیکار در شماره ۸۲ هفته‌نامه «شنبه» ⠀
نام مقاله
معرفی دیاگ همراه موبیکار در شماره ۸۲ هفته‌نامه «شنبه» ⠀
توضیحات
هفته نامه شنبه در شماره 82 خود دیاگ همراه موبیکار را به عنوان استار آپی معرفی نمود که سلامت ماشین شما را چک می‌کند. این هفته نامه موبیکار را به عنوان یک دیاگ همراه کوچک معرفی نمود که با نصب دانگل آن به پورت OBD (عیب یابی) خودرو و از طریق نصب یک اپلیکیشن بر روی گوشی های هوشمند امکان عیب یابی خودرو و بررسی وتحلیل کلیه ایسیوهای خودرو را برای دارنده موبیکار فراهم می آورد.
نویسنده
نام منتشر کننده
mobicar admin
لوگو منتشر کننده
بلاگ , , ,
Cart