اخبار, اخبار موبیکار

دریافت کمک هزینه تحقیقاتی از بنیاد ملی نخبگان – فروردین ۹۸

دریافت کمک هزینه تحقیقاتی از بنیاد ملی نخبگان - فروردین ۹۸

موجب افتخاره که به اطلاع  برسونیم بنیاد ملی نخبگان , با توجه به نو آوری های تکنولوژیک در پروژه موبیکار, مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان جهت کمک هزینه تحقیقاتی به عنوان وام بلا عوض به این مجموعه اهدا کرده است.

قست اول و دوم این کمک هزینه دریافت شده و در جهت استقرار و بهبود سیستم های مدیریت ناوگان و همینطور باز طراحی محصول ردیاب/دیاگ موبیکار مورد استفاده قرار گرفته است.

جا داره که از عزیزان دست اندرکار در بنیاد ملی نخبگان, مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف و همینطور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در این راستا ما رو همیاری کردند تشکر کنیم.

 

Back to list