شهریور 3, 1398

امکان تغییر حداکثر سرعت در پروسه شتاب‌گیری

امکان تغییر حداکثر سرعت در پروسه شتاب‌گیری اضافه شده است. همانطور که در ویدیو نمایش داده شده است، در قسمت شتاب بر روی تنظیمات کلیک کنید و سرعت دلخواه را انتخاب کرده، در نهایت اقدام به شتاب گیری نمایید

 

ویدیو های آموزشی
Cart