خیلی از عزیزان درباره نحوه بررسی سلامت سنسور اکسیژن خودرو سوالات زیادی را مطرح کرده بودند. این موضوع به درستی و با استفاده از گراف‌های مربوطه با دیاگ موبیکار در این ویدیو بیان شده است.