مهر ۳, ۱۳۹۷

نسخه ی ۱.۵.۷-۲۰۱۸۰۹۰۲-۱.۶.۱

  • اضافه شدن ترجمه فارسی بیش از ۸ هزار کد خطا
  • اضافه شدن موتور جدید خودرو ساینا (ایزی یو)
  • اضافه شدن پارامتر Target Stepper Motor به موتور سمند مدل زیمنس XU7 بنزینی
  • تصحیح عملگرهای سیستم تهویه هوا خودرو پژو ۲۰۶ (مدل های قبل از ۱۳۹۱) (به صورت تست)
  • اضافه شدن ریست ایسیو برای ایسیو موتور برخی خودروها ( سمند موتور XU7 بنزینی، سمند موتور XU7 دوگانه سوز، سمند موتور ساژم، پراید موتور ساژم، انواع موتور تندر ۹۰)
  • تغییر و تهسیل فرایند استفاده از کد معرف برای نصب اپلیکیشن و استفاده از تخفیفات
  • رفع ایرادات گزارش شده توسط کاربران
اخبار موبیکار
Cart