بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

اضافه شدن قابلیت اتصال به ۶۰ ایسیو جدید

 

لیست کامپیوترهای اضافه شده در دیاگ شخصی موبیکار – بهمن ۹۷

برنامه دیاگ ایسیو های زیر جهت خواندن کد خطا, پاک کردن کد خطا, مشاهده مقادیر سنسور ها و فعالسازی عملگرها به برنامه عیب یابی موبیکار اضافه شد. توجه کنید که عیب یابی سیستم های مجهز به شبکه کن CAN مثل شبکه اکوماکس سمند و بدنه ۲۰۶ ایرانی , مستلزم استفاده از دیاگ بلوتوثی CAN موبیکار است که میتوانید در این صفحه به آن دسترسی داشته باشد. 

برنامه دیاگ سمند

 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو سمند – کنترل یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو سمند – نود تجهیزات جلوی کابین
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو سمند – کنترل یونیت پشت آمپر 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو سمند – کنترل یونیت پشت آمپر 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (SMS خودرو سمند – کنترل یونیت پشت آمپر 
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو سمند – نود مرکزی بدنه  
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN(SMS خودرو سمند- نود مرکزی بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو سمند – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( FN(SMS خودرو سمند – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( DCN(SMS خودرو سمند – نود دربها و آیینه برقی 
 • اضافه شدن ایسیو ( RN(SMS خودرو سمند – نود تجهیزات عقب کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو سمند
 • اضافه شدن ایسیو ( DDN (Multiplex خودرو سمند – نود درب راننده 
 • اضافه شدن ایسیو ( PDN (Multiplex خودرو سمند – نود درب سرنشین 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی سمند کلیک کنید.

دیاگ موبیکار سمند 

برنامه دیاگ تیبا 

 • اضافه شدن ایسیو موتور Easy U برای خودرو تیبا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی تیبا کلیک کنید.

دیاگ موبیکار تیبا

برنامه دیاگ رانا

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5 (Easy U2.5) CAN خودرو رانا
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو رانا – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو رانا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو رانا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو رانا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو رانا – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو رانا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو رانا – نمایشگر چند منظوره 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی رانا کلیک کنید.

دیاگ موبیکار رانا  

برنامه دیاگ پژو پارس

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse EF7(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو پارس
 • اضافه شدن ایسیو موتور Petrol Bosch ME17(EF7)(CAN) خودرو پژو پارس
 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو پارس
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو پژو پارس – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو پژو پارس – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو پژو پارس –  کنترل یونیت پشت آمپر

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو پارس کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو پارس  

برنامه دیاگ دنا

 • اضافه شدن ایسیو موتور Petrol Bosch ME17(EF7)(CAN) خودرو دنا
 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse EF7(Easy U2.5)(CAN) خودرو دنا
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو دنا – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو دنا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو دنا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو دنا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN(SMS خودرو دنا – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN(SMS خودرو دنا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( DCN(SMS خودرو دنا – نود دربها و آیینه برقی 
 • اضافه شدن ایسیو ( RN(SMS خودرو دنا – نود تجهیزات عقب کابین

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی دنا کلیک کنید.

دیاگ موبیکار دنا

برنامه دیاگ پژو ۴۰۵

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse EF7(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو ۴۰۵
 • اضافه شدن ایسیو موتور Petrol Bosch ME17(EF7)(CAN) خودرو پژو۴۰۵
 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو ۴۰۵

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو ۴۰۵ کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو ۴۰۵

 

برنامه دیاگ پژو ۲۰۷ مدل ۹۱ به بعد

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U) (CAN) خودرو پژو ۲۰۷ مدل ۹۱ به بعد
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو۲۰۷ – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو ۲۰۷ – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو۲۰۷ –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو ۲۰۷ –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو ۲۰۷ – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو ۲۰۷ – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو ۲۰۷ – نمایشگر چند منظوره 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو ۲۰۷ کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو ۲۰۷

 

برنامه دیاگ پژو ۲۰۶ مدل ۹۱ به بعد

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U) CAN خودرو پژو ۲۰۶ مدل ۹۱ به بعد
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو۲۰۶ – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو ۲۰۶ – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو۲۰۶ –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو ۲۰۶ –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو ۲۰۶ – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو ۲۰۶ – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو ۲۰۶ – نمایشگر چند منظوره 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو ۲۰۶ کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو ۲۰۶

 

خلاصه
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کاربر
۴ based on ۳ votes
برند
موبیکار
نام محصول
دیاگ بلوتوثی
قیمت
IRR ۳۹۰۰۰۰۰
موجودی محصول
Available in Stock
اخبار موبیکار
Cart