دیاگ شخصی بلوتوثی موبیکار تعمیرکار هوشمند در گوشی شما

میدونستید خودتون میتونید ایراد ماشیناتون رو متوجه بشید؟

با موبیکار، چه پراید داشته باشید چه پژو چه لیفان یا حتی ماشین های وارداتی دیگه میتونید با گوشیتون با ماشینتون حرف بزنید.