پشتیبانی کامل خودرو های ایرانی و چینی

پشتیبانی خودرو مکانیکی

نمایش پارامتر ها به شکل های مختلف

با مشاهده پارامتر ها به شکل های مختلف عیب یابی دقیق تر و کاملتری را تجربه کنید

  • نمایش تمام پارامتر ها به صورت عددی

  • مشاهده پارامتر سیستم ها روی گیج 

  • مشاهده پارامتر سیستم ها روی گراف در کنار هم

اپلیکیشن مکانیکی موبیکار