پویان زندیان هستم . بیشتر کارهایی که تو موبیکار میکنم برنامه نویسی پلتفرم های اندروید و ویندوز و وب هستش و بیشتر کارهای موبیکار رو من اتوماسیون کردم و معتقدم هر کاری که بشتر از 5 دقیقه ازم وقت بگیره رو میشه براش کد نوشت تا اتوماتیک اون کارو بکنه

دانشجوی کارشناسی نرم افزار – دانشگاه شهید شمسی پور

سمت در موبیکار

کارشناس نرم افزار

Cart