پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن

پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن

گواهی محصولات دانش بنیان

گواهی محصولات دانش بنیان

انتخاب موبیکار به عنوان ارائه دهنده زیرساخت اولین خودروهای متصل سایپا

انتخاب موبیکار به عنوان ارائه دهنده زیرساخت اولین خودروهای متصل سایپا

جواز سازمان نظام صنفی رایانه ای

جواز سازمان نظام صنفی رایانه ای

مجوز استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

مجوز استقرار در پارک علم و فناوری

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت برند mobicar

گواهی ثبت برند موبیکار