اخبار موبیکار

اضافه شدن قابلیت اتصال به ۶۰ ایسیو جدید

اضافه شدن قابلیت اتصال به ۶۰ ایسیو جدید

 

لیست کامپیوترهای اضافه شده در دیاگ شخصی موبیکار – بهمن ۹۷

برنامه دیاگ ایسیو های زیر جهت خواندن کد خطا, پاک کردن کد خطا, مشاهده مقادیر سنسور ها و فعالسازی عملگرها به برنامه عیب یابی موبیکار اضافه شد. توجه کنید که عیب یابی سیستم های مجهز به شبکه کن CAN مثل شبکه اکوماکس سمند و بدنه ۲۰۶ ایرانی , مستلزم استفاده از دیاگ بلوتوثی CAN موبیکار است که میتوانید در این صفحه به آن دسترسی داشته باشد. 

برنامه دیاگ سمند

 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو سمند – کنترل یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو سمند – نود تجهیزات جلوی کابین
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو سمند – کنترل یونیت پشت آمپر 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو سمند – کنترل یونیت پشت آمپر 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (SMS خودرو سمند – کنترل یونیت پشت آمپر 
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو سمند – نود مرکزی بدنه  
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN(SMS خودرو سمند- نود مرکزی بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو سمند – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( FN(SMS خودرو سمند – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( DCN(SMS خودرو سمند – نود دربها و آیینه برقی 
 • اضافه شدن ایسیو ( RN(SMS خودرو سمند – نود تجهیزات عقب کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو سمند
 • اضافه شدن ایسیو ( DDN (Multiplex خودرو سمند – نود درب راننده 
 • اضافه شدن ایسیو ( PDN (Multiplex خودرو سمند – نود درب سرنشین 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی سمند کلیک کنید.

دیاگ موبیکار سمند 

برنامه دیاگ تیبا 

 • اضافه شدن ایسیو موتور Easy U برای خودرو تیبا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی تیبا کلیک کنید.

دیاگ موبیکار تیبا

برنامه دیاگ رانا

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5 (Easy U2.5) CAN خودرو رانا
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو رانا – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو رانا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو رانا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو رانا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو رانا – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو رانا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو رانا – نمایشگر چند منظوره 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی رانا کلیک کنید.

دیاگ موبیکار رانا  

برنامه دیاگ پژو پارس

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse EF7(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو پارس
 • اضافه شدن ایسیو موتور Petrol Bosch ME17(EF7)(CAN) خودرو پژو پارس
 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو پارس
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو پژو پارس – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو پژو پارس – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو پژو پارس –  کنترل یونیت پشت آمپر

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو پارس کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو پارس  

برنامه دیاگ دنا

 • اضافه شدن ایسیو موتور Petrol Bosch ME17(EF7)(CAN) خودرو دنا
 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse EF7(Easy U2.5)(CAN) خودرو دنا
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو دنا – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو دنا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو دنا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو دنا –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN(SMS خودرو دنا – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN(SMS خودرو دنا – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( DCN(SMS خودرو دنا – نود دربها و آیینه برقی 
 • اضافه شدن ایسیو ( RN(SMS خودرو دنا – نود تجهیزات عقب کابین

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی دنا کلیک کنید.

دیاگ موبیکار دنا

برنامه دیاگ پژو 405

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse EF7(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو 405
 • اضافه شدن ایسیو موتور Petrol Bosch ME17(EF7)(CAN) خودرو پژو405
 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U2.5)(CAN) خودرو پژو 405

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو 405 کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو ۴۰۵

 

برنامه دیاگ پژو 207 مدل 91 به بعد

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U) (CAN) خودرو پژو 207 مدل 91 به بعد
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو207 – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو 207 – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو207 –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو 207 –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو 207 – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو 207 – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو 207 – نمایشگر چند منظوره 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو 207 کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو ۲۰۷

 

برنامه دیاگ پژو 206 مدل 91 به بعد

 • اضافه شدن ایسیو موتور Crouse TU5(Easy U) CAN خودرو پژو 206 مدل 91 به بعد
 • اضافه شدن ایسیو( BCM (Ecomux خودرو206 – یونیت بدنه 
 • اضافه شدن ایسیو ( FCM (Ecomux خودرو 206 – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Ecomux خودرو206 –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( ICN (Multiplex خودرو 206 –  کنترل یونیت پشت آمپر
 • اضافه شدن ایسیو ( CCN (Multiplex خودرو 206 – نود مرکزی بدنه
 • اضافه شدن ایسیو ( FN (Multiplex خودرو 206 – نود تجهیزات جلوی کابین 
 • اضافه شدن ایسیو ( MFD(Ecomux خودرو 206 – نمایشگر چند منظوره 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کارایی موبیکار روی خودروی خود و یا خرید دانگل موبیکار جهت عیب یابی پژو ۲۰۶ کلیک کنید.

دیاگ موبیکار پژو ۲۰۶

 

Back to list