آموزش, ویدیو های آموزشی

امکان تغییر حداکثر سرعت در پروسه شتاب‌گیری

امکان تغییر حداکثر سرعت در پروسه شتاب گیری

امکان تغییر حداکثر سرعت در پروسه شتاب‌گیری اضافه شده است. همانطور که در ویدیو نمایش داده شده است، در قسمت شتاب بر روی تنظیمات کلیک کنید و سرعت دلخواه را انتخاب کرده، در نهایت اقدام به شتاب گیری نمایید

 

Back to list