آموزش, ویدیو های آموزشی

دیگر نیاز به دانستن نام و برند ECU ها برای عیب‌یابی نیست!

دیگر نیازی بع دانستن نام و برند ایسیوها برای عیب یابی نیست

دیگر نیاز به دانستن نام و برند ECU ها برای عیب‌یابی نیست! برای سهولت کاربران عزیز، تیم موبیکار قسمتی به نام جستجوی خودکار خودرو در اپ اضافه کرده و با استفاده از این قسمت می‌توان نام یا برند تمام ECU های خودرو را بررسی و به عنوان مشخصات خودرو ذخیره کرد همانطور که در ویدیو نمایش داده شده است به پنل خودروهای من بروید و بر روی بررسی خودکار سیستم ها کلیک کرده تا موبیکار بصورت خودکار تمام ECU ها را پیدا کند

 

Back to list