ویدیو های آموزشی

معرفی قابلیت بررسی سلامت خودرو

معرفی قابلیت بررسی سلامت خودرو با استفاده از دیاگ بلوتوثی موبیکار

معرفی قابلیت بررسی خودرو دیگر نیاز به چک کردن خطاهای هر کدام از ECUها بصورت مجزا از قسمت دیاگ نیست! برای سهولت کاربران عزیز، تیم موبیکار قسمتی بنام سلامت خودرو در اپ اضافه کرده و با استفاده از این قسمت می‌توان از یک منو همه ECUهای خودرو را بررسی و خطاهای موجود را پاک کرد.

Back to list