آموزش, ویدیو های آموزشی

نحوه دسترسی به تاریخچه ی کامپیوتر سفری

نحوه دسترسی به تاریخچه کامپیوتر سفری با اسفاده از دیاگ موبیکار

با مراجعه به تاریخچه کامپیوتر سفری می توانید مصرف سوخت و مسافت طی شده در هر سفر را به تفکیک مشاهده نمائید برای پاک کردن سفرها بصورت مجزا با تاچ طولانی برروی سفر مورد نظر گزینه پاک کردن نمایش داده می‌شود اگر بخواهید تمام سفرها را پاک کنید هم می‌توانید از گزینه پاک کردن پایین صفحه استفاده نمائید

 

Back to list