آموزش, ویدیو های آموزشی

آموزش اطلاع از ورژن نرم افزار و سخت افزار

اموزش اطلاع از اخرین ورژن سخت افزار و نرم افزار

اگر از ورژن نرم‌افزار و سخت‌افزار خود اطلاع ندارید، ‌می‌توانید طبق آموزش فیلم پیش رفته و ورژن خود را ببنید