کنترل قفل مرکز ال 90 با استفاده از دیاگ بلوتوثی موبیکار

آیا می دانستید شما با استفاده از دیاگ بلوتوثی موبیکار می توانید قفل مرکزی خودرو را نیز تست کنید؟

در ویدئو پیش رو شما مشاهده می کنید که با استفاده از دیاگ بلوتوثی موبیکار چگونه می توانید قفل مرکزی خودرو ال 90 را کنترل کنید!

برای این کار ابتدا باید دانگل دیاگ بلوتوثی موبیکار را به خودرو وصل کنید. (در صورتی که نمی دانید چگونه دانگل موبیکار را باید به خودرو وصل کنید به اینجا مراجعه کنید). پس از نصب دیاگ بلوتوثی موبیکار به خودرو،  در قسمت انتخاب خودرو با انتخاب خودرو ال90 و سپس انتخاب یونیت UCH (یونیت UCH در واقع همان یونیت کنترل بدنه در خودرو های دیگر است)، در قسمت تست عملگرهای UCH خودرو، باز کردن قفل را انتخاب کنید و بر روی آن کلیک کنید.

در این مرحله ایسیو UCH خودرو فرمان باز شدن قفل را به رله قفل ها می دهد. بعد از ارسال دستور باز شدن قفل ها به رله، قفل مرکزی خودرو عمل کرده و درب ها را باز می کند. برای دستور بسته شدن درب ها نیز UCH پس از دریافت دستور، همین عملیات را برای بسته شدن درب های خودرو انجام می دهد.

خلاصه
کنترل قفل مرکزی خودرو با استفاده از دیاگ بلوتوثی موبیکار
نام مقاله
کنترل قفل مرکزی خودرو با استفاده از دیاگ بلوتوثی موبیکار
توضیحات
در این ویدئو شما مشاهده می کنید که با استفاده از موبیکار می توانید قفل مرکز خودرو ال 90 را کنترل کنید! برای این کار ابتدا باید دانگل موبیکار را به خودرو وصل کنید و...
نویسنده
نام منتشر کننده
mobicar admin
لوگو منتشر کننده
, , , , ,