اخبار, اخبار موبیکار

اضافه شدن پوشش خودروهای چینی مدیران خودرو – خرداد ۹۸

اضافه شدن پوشش خودروهای چینی مدیران خودرو - خرداد ۹۸

پوشش خودروهای چینی مدیران خودرو شامل 

MVM315,

MVM 530,

MVM 550,

Tiggo X33,

MVM110,

MVM X22,

Arrizo 5,

Tiggo 5,

برای سیستمهای موتور, گیربکس, کیسه هوا, بدنه, پشت آمپر, ایموبیلایزر  به برنامه mobiCar اضافه شده و پس از طی  شدن مراحل تست در صفحه فروش موبیکار قابل خریداری است. 

Back to list