تغییرات در تیم مدیریتی موبیکار_تیر98

بنا به صلاحدید و تصمیم هیات مدیره شرکت, سمت آقای دکتر سعید  سهامی از مدیر عامل به رییس هیات مدیره تغییر نمود و خانم مهندس اسکندری که سابقا عضو هیات مدیره بودند به عنوان مدیر عامل جدید شرکت بهدادتدبیر معرفی شدند. 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیف ها شماره تماس خود را وارد کنید