مصرف سوخت

مصرف سوخت تیبا، سمند، کوییک، پراید و سایر خودروها را خودتان اندازه گیری کنید

مقدار بنزین مصرفی خودرو یکی از مهمترین پارامترهای خودرو میباشد. آیا خودروی شما هم بنزین زیادی میسوزاند؟ آیا نسبت به خودروهای مشابه، زود...

مشاهده کامل